Actueel

Activiteitenagenda

18 t/m 22 september: Week tegen het pesten
25 september: Start +programma's, aanmelden KLIK HIER
28 september: Studiedag, leerlingen vrij

Berlijn/Rotterdam  2018

De week van 25 tot en met 29 maart staat in het teken van Culturele en Kunstzinnige Vorming. In deze  week willen we je zoveel mogelijk ervaringen laten opdoen met de cultuur en kunst van een land. Daarom hebben we dit jaar opnieuw gekozen voor Berlijn omdat deze stad met al haar zichtbare geschiedenis, kunst en cultuur niet te evenaren is. Omdat we de cultuur ook echt willen ondergaan, hebben we dit jaar tevens gekozen voor gastgezinnen.
Na deze week maak je een verslag van je ervaringen die met jouw persoonlijke kennismaking met een echt Duits gezin een extra dimensie krijgt. Een Voldoende beoordeling is daarmee bijna gegarandeerd.
Lees hier de brief met het aanmeldstrookje. Vul in en lever dat in bij de heer Baar of je mentor!

Schoolspullen

Voorgeschreven schoolmiddelen: Etui, Pen, potloden (HB 1x / 6B 1x), kleurpotloden,  gum, passer, geodriehoek, liniaal, schriften (voor wiskunde A4-formaat met grote ruiten) en een rekenmachine Casio FX-82MS).

Financiën

Social media, een lust of een last?

Dit item is ook in de klankbordgroep besproken. Als school, maar wellicht ook u als ouder, vragen we ons wel eens af of alle moderne mogelijkheden wel zo’n aanwinst zijn. Behalve de frequentie en de duur, schiet de communicatie op het sociale vlak nog weleens uit de bocht. Welke verantwoordelijkheid dienen we daarin te nemen en wat mogen we / kunnen we hierbij van elkaar verwachten. De bedoeling is dat we volgend schooljaar een werkgroep formeren, bestaande uit ouders, leerlingen en medewerkers. Een samenstelling met diverse invalshoeken dus. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de heer van Zanten.

Samenwerking met het Vak College Hillegersberg

We hebben u al eerder geïnformeerd over de samenwerking tussen de TooropMavo en het VCH. Deze samenwerking heeft de afgelopen maanden verder gestalte gekregen. Zo konden leerlingen die ingeschreven waren op het VCH en een verhoogd advies van de basisscholen kregen, één op één geplaatst worden op de TooropMavo. Leerlingen die op de TooropMavo toch iets minder theoretisch aangelegd bleken te zijn, kunnen hun schoolloopbaan vervolgen op het VCH. In een prachtig nieuw schoolgebouw (300 meter verderop) met een uitdagend en modern onderwijsconcept is dat zeker geen straf. Ook de samenwerking op docentenniveau krijgt steeds meer invulling.

Leerlingen

Er zijn natuurlijk heel veel leerlingen waar we trots op zijn. Leerlingen die na hard werken hun diploma hebben gehaald, leerlingen die met een eindsprint toch nog een mooi rapport verdiend hebben, leerlingen die in het begin van het jaar schuchter binnen kwamen maar die nu duidelijk zelfvertrouwen uitstralen, een voetbalteam dat zomaar even kampioen wordt, enz. Voor allen een groot compliment. Toch is er één leerling die we in het bijzonder willen noemen. Fabiënne Vromans ontving, met de Toorop Theatergroep op een gerenommeerd Theaterfestival, de 1e prijs als beste actrice!

 

Twee of drie rapporten in schooljaar 2017-2018

We hebben besloten om het volgende schooljaar voor klas 1, 2 en 3 in te richten in twee rapportperioden. (Klas 4 doorloopt haar eigen programma met drie SE-weken). Een indeling in twee perioden biedt met name organisatorisch voordelen. Daarnaast hebben we besloten om beide perioden af te sluiten met een toetsweek zodat de toetsdruk in de reguliere lesweken iets beperkt kan worden. Ondanks dat we van drie naar twee perioden gaan, willen we de frequentie van ouder-leerling-docent/mentorgesprekken niet af laten nemen. Deze contacten ervaren wij namelijk als zeer waardevol. In de nieuwe schoolgids die u begin volgend schooljaar ontvangt, treft u in het jaaroverzicht de nieuwe indeling aan en ziet u tevens wanneer de gespreksavonden gepland staan..

Klankbordgroep

Deze informatie konden we in de vorige oudernieuwsbrief net niet meer meenemen. Tijdens het tweede overleg met de klankbordgroep hebben we onder andere gesproken over:

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Het LOB in de klassen 1, 2 en 3 is inmiddels gestart. Het doel van LOB is de leerlingen handvatten te bieden om goede en verantwoorde keuzes te kunnen maken met betrekking tot hun vakkenpakket, vervolgopleiding en beroep. In klas 1 moeten de leerlingen al een kleine pakketkeuze maken. Met uitzondering van de leerlingen uit de mavo/havo klas. In klas 2 wordt er een verdere keuze gemaakt met betrekking tot het vakkenpakket, waarbij de leerlingen nog maar 8 vakken hebben. Tenslotte kiezen de leerlingen in klas 3 het uiteindelijke examenpakket (6 of 7 vakken).
Er wordt gekeken naar vakken die leerlingen leuk vinden, waar ze goed in zijn maar ook waar hun kwaliteiten, ambities en toekomstmogelijkheden liggen. Diverse bezoeken aan open dagen en gastlessen (binnen en buiten het schoolgebouw) worden vastgelegd in een loopbaandossier. Het bijhouden van een loopbaandossier is inmiddels een wettelijke verplichting. Op de TooropMavo maken we dit loopbaandossier in digitale vorm met Qompas. Via Magister is dit dossier te bereiken.
U als ouder wordt actief betrokken bij al deze keuzes en u speelt, zoals u wellicht al gemerkt heeft, een actieve rol bij een aantal opdrachten die in Qompas staan.

Excellente school!

In januari werden de ‘nieuwe’ excellente scholen bekend gemaakt. Voor de TooropMavo was het dit jaar echter geen spannend moment. Vorig jaar hebben wij namelijk, vanwege de bewezen continuïteit in het excellentieprofiel, een onderscheiding gehad die 3 jaar geldig is. We komen dus wel weer voor in het overzicht van excellente scholen, maar niet als nieuwkomer.
Lees verder!

App voor roosterwijzigingen

Er een app waarmee de roosterwijzigingen snel te bekijken zijn. De app is er alleen nog voor Android. Zet eerst een vinkje bij “Installatie van niet-marktapplicaties toestaan”; Surf naar: www.detooropmavo/apps.html of gebruik bijgevoegde QR-code; Dubbelklik op het logo en de app wordt gedownload; Installeer de app. (Binnenkort komt er ook een app voor de iPhone).

 

Protocol LO voor leerlingen met blessures of andere ongemakken

Om misverstanden te voorkomen is er een (vernieuwd) protocol opgesteld voor de leerlingen die vanwege een blessure of een ander ongemak niet mee kunnen doen aan de LO les(sen). Zo moet het  door een ouder ondertekende briefje altijd eerst geaccordeerd worden door de directie en zit er altijd een vervangende opdracht of lesbrief vast aan een ‘gemiste’ LO-les. Lees hier het protocol.

Zus&Zo

Na een goed verlopen pilotfase vorig schooljaar, wordt de samenwerking met Zus&Zo dit schooljaar formeel.
Vanaf 15:15 tot 17:15 uur zijn er op maandag, dinsdag en donderdag zo'n 10 tot 15 kinderen onder begeleiding aanwezig op de TooropMavo. Daarnaast blijft de samenwerking met Zus&Zo op het gebied van maatschappelijke stage en LOB in tact. Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen zo ervaring opdoen bij een vestiging van Zus&Zo of kunnen mee als begeleider bij een activiteit.