Actueel

Activiteitenagenda

5 december: Les tot en met het 2e uur; daarna Sinterklaas met de mentorklas
12 december: Tafeltjesavond: ouder-leerling-vakdocent (voor alle jaarlagen)

Leerling- en ouderenquêtes tevredenheid

Om de enquête in te vullen klikt u op deze link.

Toorop's got Talent van start, aanmelden voor de voorrondes:

Social X-mas 2017

Op 21 december (het lijkt nog ver weg) is de hele school weer in rep en roer voor Social X-mas. Net als eerdere jaren zetten we ons dan met zijn allen in voor een goed doel. Dit jaar is er, in samenspraak met de leerlingenraad, door 343 leerlingen digitaal gestemd voor Make A Wish. Hiermee kunnen we kinderen helpen die een laatste wens hebben om een  onvergetelijke dag mee te maken. Tijdens de mentorlessen vindt er verdere toelichting plaats over wat er allemaal mogelijk is met deze sociale acties. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk geld ophalen waarmee we veel wensen werkelijkheid kunnen laten worden. We streven ernaar dat iedereen zijn/haar leeftijd in euro’s ophaalt, maar we hopen natuurlijk onze prestatie van vorig jaar te overtreffen. Dat is een mooie wens, toch?

Terugblik Cultuurdag klas 2

In klas 1 hebben we de cultuur-uren, in klas 2 de cultuur-dagen en in klas 3 de cultuur-week in Berlijn of Rotterdam. Daarmee geven we de doorlopende Cultuur- en Kunstleerlijn op de TooropMavo vorm.

Vrijdag 13 oktober stond de eerste cultuur-dag voor klas 2 op het programma. Met twee bussen vertrokken onze leerlingen naar Delft om kennis te maken met de Cultuurhistorie van die stad.
Aan de hand van een serie diverse opdrachten werden de cultuurhistorische rollen van de Delftse iconen Johannes Vermeer, Willem van Oranje, Antonie van Leeuwenhoek en Hugo de Groot door de leerlingen onderzocht. Maar natuurlijk waren er ook hedendaagse opdrachten. Toeristen werden beleefd in het Engels, Duits of Frans ondervraagd naar de reden van hun bezoek.
Er waren tekenopdrachten over symboliek, vanaf het water werd er in een sloepje gespeurd naar afbeeldingen en teksten op grachtenpanden en indrukwekkende momenten uit het leven van de iconen werden met gevoel voor Drama nagespeeld en fotografisch vastgelegd. Al met al een vrolijke intensieve culturele dag in Delft waar de leerlingen fantastisch hebben gewerkt. Na zoveel input over iconen uit Delft werken ze nu aan de thuisopdracht; Hoe zou jij later herinnerd willen worden ? Hoe zou dat moeten worden verbeeld en waar zou deze herinnering aan jou geplaats moeten worden? We kijken uit naar de creatieve resultaten!

Ski-reis 2018 voor klas 2

Komende week ontvangen alle leerlingen uit klas 2 een informatiebrief over de ski-reis. Deze zal plaatsvinden van woensdagavond 14 maart t/m zondagochtend 18 maart 2018. De inschrijftermijn voor deze reis loopt tot 1 december 2017.

Plusprogramma Techniek “Programmeren – Scratch”

8 leerlingen uit klas 1 zijn gestart met Techniek+. Tijdens de eerste drie lessen hebben de leerlingen kennis gemaakt met Scratch.
Zoals het echte Scratchers betaamt, zijn er ook al spelletjes gemaakt.

Speel ze zelf! Hierbij de link naar 2 spelletjes: van Thijmen van der Voorden en van Jochem Mulder.

 

 

Cito - 0

In leerjaar 1 zijn de Cito-toetsen (Cito-0) afgenomen. We willen hiermee de lijn na de basisschool doortrekken. De resultaten worden door mevrouw Doornbosch en de mentoren van klas 1 in kaart gebracht en geanalyseerd. Indien uw zoon of dochter op basis van deze uitslag in aanmerking komt voor extra ondersteuning of begeleiding, dan ontvangt u daar bericht van via de mentor.

Studiebegeleidingsklas op woensdagmiddag

Op 20 september is onze studiebegeleidingsklas weer van start gegaan. Leerlingen die voor een bepaalt vak extra ondersteuning of uitleg wensen, kunnen iedere woensdag om 15:00 uur terecht in lokaal 105. Zo’n zes collega’s (docenten en stagiaires) kunnen vanuit verschillende disciplines vragen beantwoorden en zorgen voor deskundige begeleiding.
Deelname aan de studie-begeleidingsklas vindt plaats op vrijwillige basis. Natuurlijk kan de docent, de mentor of u als ouder wel het advies geven om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Berlijn/Rotterdam  2018

De week van 25 tot en met 29 maart staat in het teken van Culturele en Kunstzinnige Vorming. In deze  week willen we je zoveel mogelijk ervaringen laten opdoen met de cultuur en kunst van een land. Daarom hebben we dit jaar opnieuw gekozen voor Berlijn omdat deze stad met al haar zichtbare geschiedenis, kunst en cultuur niet te evenaren is. Omdat we de cultuur ook echt willen ondergaan, hebben we dit jaar tevens gekozen voor gastgezinnen.
Na deze week maak je een verslag van je ervaringen die met jouw persoonlijke kennismaking met een echt Duits gezin een extra dimensie krijgt. Een Voldoende beoordeling is daarmee bijna gegarandeerd.
Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden. Vul in en lever dat in bij de heer Baar of je mentor!

Schoolspullen

Voorgeschreven schoolmiddelen: Etui, Pen, potloden (HB 1x / 6B 1x), kleurpotloden,  gum, passer, geodriehoek, liniaal, schriften (voor wiskunde A4-formaat met grote ruiten) en een rekenmachine Casio FX-82MS).

Leesproject voor leerjaar 1 en 2

Om het lezen te bevorderen, zijn we vorig jaar in leerjaar 1 gestart met een leesproject. Dit houdt in dat alle leerlingen iedere dag verplicht een leesboek bij zich hebben. Niet alleen bij het vak Nederlands krijgen zij tijd om uit dit boek te lezen, ook tijdens de ‘verloren-momenten’ kunnen zij hier uit lezen. Bijvoorbeeld als zij eerder klaar zijn met een toets, als zij hun huiswerk al af hebben in de les of in sommige gevallen tijdens een tussenuur of het mentoruur. Dit project is zo goed bevallen dat we er niet alleen mee doorgaan in klas 1, maar dat we het ook uitbreiden naar klas 2. (Zij waren er immers toch al aan gewend). Als een boek uit is mag de leerling bij het vak Nederlands een samenvatting geven van het boek om andere leerlingen te enthousiasmeren om dit boek te lezen. Een boek hoeft natuurlijk niet altijd gekocht te worden, maar kan ook geleend worden in een bibliotheek; aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Financiën

Social media, een lust of een last?

Dit item is ook in de klankbordgroep besproken. Als school, maar wellicht ook u als ouder, vragen we ons wel eens af of alle moderne mogelijkheden wel zo’n aanwinst zijn. Behalve de frequentie en de duur, schiet de communicatie op het sociale vlak nog weleens uit de bocht. Welke verantwoordelijkheid dienen we daarin te nemen en wat mogen we / kunnen we hierbij van elkaar verwachten. De bedoeling is dat we volgend schooljaar een werkgroep formeren, bestaande uit ouders, leerlingen en medewerkers. Een samenstelling met diverse invalshoeken dus. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de heer van Zanten.

Samenwerking met het Vak College Hillegersberg

We hebben u al eerder geïnformeerd over de samenwerking tussen de TooropMavo en het VCH. Deze samenwerking heeft de afgelopen maanden verder gestalte gekregen. Zo konden leerlingen die ingeschreven waren op het VCH en een verhoogd advies van de basisscholen kregen, één op één geplaatst worden op de TooropMavo. Leerlingen die op de TooropMavo toch iets minder theoretisch aangelegd bleken te zijn, kunnen hun schoolloopbaan vervolgen op het VCH. In een prachtig nieuw schoolgebouw (300 meter verderop) met een uitdagend en modern onderwijsconcept is dat zeker geen straf. Ook de samenwerking op docentenniveau krijgt steeds meer invulling.

Leerlingen

Er zijn natuurlijk heel veel leerlingen waar we trots op zijn. Leerlingen die na hard werken hun diploma hebben gehaald, leerlingen die met een eindsprint toch nog een mooi rapport verdiend hebben, leerlingen die in het begin van het jaar schuchter binnen kwamen maar die nu duidelijk zelfvertrouwen uitstralen, een voetbalteam dat zomaar even kampioen wordt, enz. Voor allen een groot compliment. Toch is er één leerling die we in het bijzonder willen noemen. Fabiënne Vromans ontving, met de Toorop Theatergroep op een gerenommeerd Theaterfestival, de 1e prijs als beste actrice!

 

Twee of drie rapporten in schooljaar 2017-2018

We hebben besloten om het volgende schooljaar voor klas 1, 2 en 3 in te richten in twee rapportperioden. (Klas 4 doorloopt haar eigen programma met drie SE-weken). Een indeling in twee perioden biedt met name organisatorisch voordelen. Daarnaast hebben we besloten om beide perioden af te sluiten met een toetsweek zodat de toetsdruk in de reguliere lesweken iets beperkt kan worden. Ondanks dat we van drie naar twee perioden gaan, willen we de frequentie van ouder-leerling-docent/mentorgesprekken niet af laten nemen. Deze contacten ervaren wij namelijk als zeer waardevol. In de nieuwe schoolgids die u begin volgend schooljaar ontvangt, treft u in het jaaroverzicht de nieuwe indeling aan en ziet u tevens wanneer de gespreksavonden gepland staan..

Klankbordgroep

Sinds enige jaren kent de TooropMavo een actieve ‘klankbordgroep’. Deze klankbordgroep bestaat uit enkele leerlingen van de leerlingenraad, ouders en medewerkers van de school. De groep komt drie keer per jaar bij elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar onderwijskundige en organisatorische zaken. Ook dit schooljaar willen we weer van elkaars inzichten gebruik maken. Een oproep tijdens de kennismakingsavonden eind augustus leverde zoveel animo op, dat de oudergeleding weer goed en evenwichtig vertegenwoordigd is in de klankbordgroep. Ook voor de werkgroep Social Media hebben zich al enkele ouders gemeld.

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Het LOB in de klassen 1, 2 en 3 is inmiddels gestart. Het doel van LOB is de leerlingen handvatten te bieden om goede en verantwoorde keuzes te kunnen maken met betrekking tot hun vakkenpakket, vervolgopleiding en beroep. In klas 1 moeten de leerlingen al een kleine pakketkeuze maken. Met uitzondering van de leerlingen uit de mavo/havo klas. In klas 2 wordt er een verdere keuze gemaakt met betrekking tot het vakkenpakket, waarbij de leerlingen nog maar 8 vakken hebben. Tenslotte kiezen de leerlingen in klas 3 het uiteindelijke examenpakket (6 of 7 vakken).
Er wordt gekeken naar vakken die leerlingen leuk vinden, waar ze goed in zijn maar ook waar hun kwaliteiten, ambities en toekomstmogelijkheden liggen. Diverse bezoeken aan open dagen en gastlessen (binnen en buiten het schoolgebouw) worden vastgelegd in een loopbaandossier. Het bijhouden van een loopbaandossier is inmiddels een wettelijke verplichting. Op de TooropMavo maken we dit loopbaandossier in digitale vorm met Qompas. Via Magister is dit dossier te bereiken.
U als ouder wordt actief betrokken bij al deze keuzes en u speelt, zoals u wellicht al gemerkt heeft, een actieve rol bij een aantal opdrachten die in Qompas staan.

Excellente school!

In januari werden de ‘nieuwe’ excellente scholen bekend gemaakt. Voor de TooropMavo was het dit jaar echter geen spannend moment. Vorig jaar hebben wij namelijk, vanwege de bewezen continuïteit in het excellentieprofiel, een onderscheiding gehad die 3 jaar geldig is. We komen dus wel weer voor in het overzicht van excellente scholen, maar niet als nieuwkomer.
Lees verder!

App voor roosterwijzigingen

Er een app waarmee de roosterwijzigingen snel te bekijken zijn. De app is er alleen nog voor Android. Zet eerst een vinkje bij “Installatie van niet-marktapplicaties toestaan”; Surf naar: www.detooropmavo/apps.html of gebruik bijgevoegde QR-code; Dubbelklik op het logo en de app wordt gedownload; Installeer de app. (Binnenkort komt er ook een app voor de iPhone).

 

Protocol LO voor leerlingen met blessures of andere ongemakken

Om misverstanden te voorkomen is er een (vernieuwd) protocol opgesteld voor de leerlingen die vanwege een blessure of een ander ongemak niet mee kunnen doen aan de LO les(sen). Zo moet het  door een ouder ondertekende briefje altijd eerst geaccordeerd worden door de directie en zit er altijd een vervangende opdracht of lesbrief vast aan een ‘gemiste’ LO-les. Lees hier het protocol.

Zus&Zo

Na een goed verlopen pilotfase vorig schooljaar, wordt de samenwerking met Zus&Zo dit schooljaar formeel.
Vanaf 15:15 tot 17:15 uur zijn er op maandag, dinsdag en donderdag zo'n 10 tot 15 kinderen onder begeleiding aanwezig op de TooropMavo. Daarnaast blijft de samenwerking met Zus&Zo op het gebied van maatschappelijke stage en LOB in tact. Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen zo ervaring opdoen bij een vestiging van Zus&Zo of kunnen mee als begeleider bij een activiteit.