Actueel

Activiteitenagenda

20 juni: Start Toetsweek klas 1 en klas 2, SE-week klas 3, klik op de juiste klas voor de roosters!
26 juni: Inhalen gemiste toetsen of SE-onderdelen
28 juni: Afsluitende activiteit klas 1 en 2 (lees verder hieronder)
29 juni: Herkansing leerlingen klas 3; afsluitende activiteit (lees verder hieronder)
30 juni: Uitslag 2e tijdvak (12:00 en 14:00 uur)
3 juli: Boeken inleveren(alle leerlagen!) (lees verder hieronder)
4 juli: 19:00 u. Diploma-uitreiking
7 juli: Rapportuitreiking klas 1, 2 en 3; daarna start zomervakantie

Social media, een lust of een last?

Dit item is ook in de klankbordgroep besproken. Als school, maar wellicht ook u als ouder, vragen we ons wel eens af of alle moderne mogelijkheden wel zo’n aanwinst zijn. Behalve de frequentie en de duur, schiet de communicatie op het sociale vlak nog weleens uit de bocht. Welke verantwoordelijkheid dienen we daarin te nemen en wat mogen we / kunnen we hierbij van elkaar verwachten. De bedoeling is dat we volgend schooljaar een werkgroep formeren, bestaande uit ouders, leerlingen en medewerkers. Een samenstelling met diverse invalshoeken dus. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de heer van Zanten.

Voetbaltoernooi in De Kuip

Alle LMC scholen (22 stuks) hadden een brugklasteam afgevaardigd om op het ‘heilige’ gras van De Kuip te strijden om de LMC-cup. Ons team ontving al snel complimenten voor het goede samenspel en de diversiteit van kwaliteiten. Na de voorronde volgde een spannende weg naar de finale. En…… ook de finale werd gewonnen. Een buitengewoon knappe prestatie! De wisselbeker gaan we volgend jaar met verve verdedigen.

Afronding schooljaar klas 1

Het eerste schooljaar in het VO zit er bijna op. Leuk om dat eerste schooljaar met elkaar op een leuke manier af te sluiten. Op woensdag 28 juni gaan zij naar Freestyle Motion (Nikkelstraat 39, 3067 GR Rotterdam). Wij hebben daar vanaf 11:00 uur gereserveerd. Over het vervoer er naar toe en wat de leerlingen mee moeten nemen ontvangen zij nog een aparte brief.

Afronding schooljaar klas 2

Klas 2 sluit het schooljaar af, zoals inmiddels gebruikelijk, bij Outdoor Valley (Hoeksekade 141, 2661 JL Bergschenhoek) op woensdag 28 juni. Zij volgen daar een uitdagend programma van 12:30 tot 14:30 uur. Oude kleren, een handdoek en schone kleren is een must, zo leert de ervaring. Ook de leerlingen van klas 2 ontvangen nog een brief met aanvullende informatie.

Afronding schooljaar klas 3

De leerlingen van klas 3 hebben donderdagmiddag 29 juni hun afsluitende jaaractiviteit. (Dit is nadat zij hun herkansing gemaakt hebben op donderdagochtend). Het is aan te raden om gemakkelijke en sportieve kleding te dragen (of mee te nemen) want zij gaan klimmen bij Fun Forest (Lange pad 71, 3062 CJ Rotterdam). Start 11:30 uur en einde ± 16:00 uur. Als het echt mooi weer is kan er ook gezwommen (en gesport) worden bij het water van het Kralingse Bos. De leerlingen ontvangen nog een brief met aanvullende informatie.

Inleveren boeken (alle leerjaren!)

Op maandag 3 juli dienen alle leerlingen hun complete boekenpakket in te leveren. Dit gebeurt volgens onderstaand schema. Let op, je kan je boeken niet door een ander laten inleveren of eerder inleveren. Je dient tevens een inleverformulier mee te nemen. Dit kan je downloaden op mijnvandijk.nl. Zie hiervoor ook de brochure die aan alle leerlingen is uitgedeeld.

Samenwerking met het Vak College Hillegersberg

We hebben u al eerder geïnformeerd over de samenwerking tussen de TooropMavo en het VCH. Deze samenwerking heeft de afgelopen maanden verder gestalte gekregen. Zo konden leerlingen die ingeschreven waren op het VCH en een verhoogd advies van de basisscholen kregen, één op één geplaatst worden op de TooropMavo. Leerlingen die op de TooropMavo toch iets minder theoretisch aangelegd bleken te zijn, kunnen hun schoolloopbaan vervolgen op het VCH. In een prachtig nieuw schoolgebouw (300 meter verderop) met een uitdagend en modern onderwijsconcept is dat zeker geen straf. Ook de samenwerking op docentenniveau krijgt steeds meer invulling.

Leerlingen

Er zijn natuurlijk heel veel leerlingen waar we trots op zijn. Leerlingen die na hard werken hun diploma hebben gehaald, leerlingen die met een eindsprint toch nog een mooi rapport verdiend hebben, leerlingen die in het begin van het jaar schuchter binnen kwamen maar die nu duidelijk zelfvertrouwen uitstralen, een voetbalteam dat zomaar even kampioen wordt, enz. Voor allen een groot compliment. Toch is er één leerling die we in het bijzonder willen noemen. Fabiënne Vromans ontving, met de Toorop Theatergroep op een gerenommeerd Theaterfestival, de 1e prijs als beste actrice!

 

Twee of drie rapporten in schooljaar 2017-2018

We hebben besloten om het volgende schooljaar voor klas 1, 2 en 3 in te richten in twee rapportperioden. (Klas 4 doorloopt haar eigen programma met drie SE-weken). Een indeling in twee perioden biedt met name organisatorisch voordelen. Daarnaast hebben we besloten om beide perioden af te sluiten met een toetsweek zodat de toetsdruk in de reguliere lesweken iets beperkt kan worden. Ondanks dat we van drie naar twee perioden gaan, willen we de frequentie van ouder-leerling-docent/mentorgesprekken niet af laten nemen. Deze contacten ervaren wij namelijk als zeer waardevol. In de nieuwe schoolgids die u begin volgend schooljaar ontvangt, treft u in het jaaroverzicht de nieuwe indeling aan en ziet u tevens wanneer de gespreksavonden gepland staan..

Klankbordgroep

Deze informatie konden we in de vorige oudernieuwsbrief net niet meer meenemen. Tijdens het tweede overleg met de klankbordgroep hebben we onder andere gesproken over:

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Het LOB in de klassen 1, 2 en 3 is inmiddels gestart. Het doel van LOB is de leerlingen handvatten te bieden om goede en verantwoorde keuzes te kunnen maken met betrekking tot hun vakkenpakket, vervolgopleiding en beroep. In klas 1 moeten de leerlingen al een kleine pakketkeuze maken. Met uitzondering van de leerlingen uit de mavo/havo klas. In klas 2 wordt er een verdere keuze gemaakt met betrekking tot het vakkenpakket, waarbij de leerlingen nog maar 8 vakken hebben. Tenslotte kiezen de leerlingen in klas 3 het uiteindelijke examenpakket (6 of 7 vakken).
Er wordt gekeken naar vakken die leerlingen leuk vinden, waar ze goed in zijn maar ook waar hun kwaliteiten, ambities en toekomstmogelijkheden liggen. Diverse bezoeken aan open dagen en gastlessen (binnen en buiten het schoolgebouw) worden vastgelegd in een loopbaandossier. Het bijhouden van een loopbaandossier is inmiddels een wettelijke verplichting. Op de TooropMavo maken we dit loopbaandossier in digitale vorm met Qompas. Via Magister is dit dossier te bereiken.
U als ouder wordt actief betrokken bij al deze keuzes en u speelt, zoals u wellicht al gemerkt heeft, een actieve rol bij een aantal opdrachten die in Qompas staan.

Excellente school!

In januari werden de ‘nieuwe’ excellente scholen bekend gemaakt. Voor de TooropMavo was het dit jaar echter geen spannend moment. Vorig jaar hebben wij namelijk, vanwege de bewezen continuïteit in het excellentieprofiel, een onderscheiding gehad die 3 jaar geldig is. We komen dus wel weer voor in het overzicht van excellente scholen, maar niet als nieuwkomer.
Lees verder!

App voor roosterwijzigingen

Er een app waarmee de roosterwijzigingen snel te bekijken zijn. De app is er alleen nog voor Android. Zet eerst een vinkje bij “Installatie van niet-marktapplicaties toestaan”; Surf naar: www.detooropmavo/apps.html of gebruik bijgevoegde QR-code; Dubbelklik op het logo en de app wordt gedownload; Installeer de app. (Binnenkort komt er ook een app voor de iPhone).

 

Protocol LO voor leerlingen met blessures of andere ongemakken

Om misverstanden te voorkomen is er een (vernieuwd) protocol opgesteld voor de leerlingen die vanwege een blessure of een ander ongemak niet mee kunnen doen aan de LO les(sen). Zo moet het  door een ouder ondertekende briefje altijd eerst geaccordeerd worden door de directie en zit er altijd een vervangende opdracht of lesbrief vast aan een ‘gemiste’ LO-les. Voor het vernieuwde protocol klikt u hier.

Zus&Zo

Na een goed verlopen pilotfase vorig schooljaar, wordt de samenwerking met Zus&Zo dit schooljaar formeel.
Vanaf 15:15 tot 17:15 uur zijn er op maandag, dinsdag en donderdag zo'n 10 tot 15 kinderen onder begeleiding aanwezig op de TooropMavo. Daarnaast blijft de samenwerking met Zus&Zo op het gebied van maatschappelijke stage en LOB in tact. Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen zo ervaring opdoen bij een vestiging van Zus&Zo of kunnen mee als begeleider bij een activiteit.