fine Art op de TooropMavo

In alle klassen op de TooropMavo wordt een volledige leergang Beeldend Vormgeven aangeboden. In de onderbouw heet dit vak fine Art. Samen met vak media Design vormt dit vak de stroming Art&Design binnen de TooropMavo. Bij fine Art ben je niet alleen aan het tekenen en schilderen maar krijg je ook kennis van grafische technieken zoals vlakdruk. Ook kunstbeschouwing en bezoek aan musea zijn onderdelen van het programma. In klas 3 en klas 4 kan dit vak in het examenpakket gekozen worden.

De TooropMavo heeft voor dit bijzondere vak een speciaal fine Art lokaal ingericht.

Wie kiest voor fine Art?
Ten eerste natuurlijk de leerlingen die creatief zijn en het leuk vinden om met beeldend te denken en te werken. Maar fine Art is er ook voor leerlingen die denken aan een vervolgopleiding in een creatieve richting. De TooropMavo heeft een samenwerkingsverband met het Grafisch Lyceum, hetgeen betekent dat er overleg is over vakinhoudelijke zaken en de aansluiting van het onderwijs optimaal is. Daarnaast heeft de TooropMavo ook een samenwerkingsverband met het Lyceum Rotterdam, afd. Beeldend zodat ook een opstroom naar de Havo Beeldende Vormgeving tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer informatie over fine Art kun je contact opnemen met mevr. M. Alberts of dhr. F. Theunis.

Module Mediamanagement:
Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen in de maanden oktober, november en december een aanvullende module Mediamanagement volgen. Deze module vindt plaats buiten het reguliere lesrooster. De leerlingen zijn, onder begeleiding van een drietal docenten en vijf begeleidende studenten van het Grafisch Lyceum, op praktijkgerichte wijze bezig met de organisatie van een evenement. De leerdoelen van deze module zijn o.a.: vormgeven, plannen, organiseren, communiceren en budgetteren. De leerlingen worden zowel op het uiteindelijke product als op het proces beoordeeld. Indien deze beoordeling voldoende is, ontvangen de leerlingen hiervoor bij hun diploma een extra certificaat. Een waardevol bewijsstuk voor een (gerichte) doorstroom naar het MBO.

Wil je het werk van onze leerlingen zien? Klik op de afbeelding.

.