Resultaten en opbrengsten

Examenresultaten
  percentage geslaagd gemiddeld cijfer Centraal examen
2014 96 6,5
2015 95 6,5
2016 98 6,5
De algemene doelstelling om met het examenresultaat boven het landelijk gemiddelde te scoren is de laatste jaren altijd gehaald.

Doorstroomresultaten:
    2014 2015 2016
Overgang klas 1- klas 2 bevorderd 91% 89% 92%
bevorderd naar andere opleiding (incl. havo 2) 9% 11% 8%
Overgang klas 2 - klas 3 bevorderd 86% 80% 91%
bevorderd havo 3   5% 4%
bevorderd naar andere opleiding 8% 13% 3%
gedoubleerd 6% 2% 2%
Overgang klas 3 - klas 4 bevorderd 85% 94% 92%
naar andere opleiding 5% 4% 3%
gedoubleerd 10% 2% 5%


Oordeel inspectie gemiddeld over de afgelopen 3 jaar: hoogst haalbare score, voldoende.
Bron: www.owinsp.nl )
Voor aanvullende kwaliteitsindicatoren zie ook: www.scholenopdekaart.nl