media Design op de TooropMavo

In alle klassen op de TooropMavo wordt een volledige leergang Grafisch en Audiovisueel Vormgeven aangeboden. In de onderbouw heet dit vak media Design. Samen met vak fine Art vormt dit vak de stroming Art&Design binnen de TooropMavo.

In klas 1 is er voor creatieve leerlingen de mogelijkheid om in de media Design-klas geplaatst te worden. Deze leerlingen krijgen naast de reguliere lesuren extra uren media Design. In klas 3 en klas 4 kan dit vak in het examenpakket gekozen worden.

De TooropMavo heeft voor dit bijzondere vak een speciaal media Design lokaal ingericht.

Wie kiest voor media Design?
Ten eerste natuurlijk de leerlingen die creatief zijn en het leuk vinden om met de computer te werken. Maar media Design is er ook voor leerlingen die meer willen en denken aan een vervolgopleiding op het Grafisch Lyceum. De TooropMavo heeft een samenwerkingsverband met het Grafisch Lyceum, hetgeen betekent dat er overleg is over vakinhoudelijke zaken en de aansluiting van het onderwijs optimaal is.

Voor meer informatie over media Design kun je contact opnemen met mevr. P. Delaporte.

Module Mediamanagement:
Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen in de maanden oktober, november en december een aanvullende module Mediamanagement volgen. Deze module vindt plaats buiten het reguliere lesrooster. De leerlingen zijn, onder begeleiding van een drietal docenten en vijf begeleidende studenten van het Grafisch Lyceum, op praktijkgerichte wijze bezig met de organisatie van een evenement. De leerdoelen van deze module zijn o.a.: vormgeven, plannen, organiseren, communiceren en budgetteren. De leerlingen worden zowel op het uiteindelijke product als op het proces beoordeeld. Indien deze beoordeling voldoende is, ontvangen de leerlingen hiervoor bij hun diploma een extra certificaat.? Een waardevol bewijsstuk voor een (gerichte) doorstroom naar het MBO.

Wil je het werk van onze leerlingen zien? Klik op de afbeelding.