Aanmeldingen voor het eerste jaar kunnen niet meer omgezet worden in een plaatsing op de TooropMavo. Dit is nog wel mogelijk op andere scholen binnen het LMC.
april-mei: Aanmelden voor Sport+programma, lees meer
april-mei-juni: Afronding examenjaar
2 juni: Inleveren strookje keuze Spaans - Frans klas 1
28 mei-9 juni: Herkansing rekentoets en 3B en 3C
11 juni: Uitslag Centraal Eindexamen (12:00 en 14:00 uur)
16 juni: Kennismakingsavond nieuwe brugklasleerlingen
16-17 juni: Herkansingen Centraal Eindexamen
17 juni: Schoolfeest Sorbonne (20:30-00:30 uur)
24 juni: 13:00 – 15:00 uur: Sportdag klas 1
25 juni: 9:30 – 11:30 uur Sportdag klas 2 (leerlingen klas 1 en 3 vrij na het 4e uur)
26 juni-2 juli: Toetsweek klas 1 en 2 + SE-week klas 3
Info betaling vrijwillige ouderbijdrage en reizen
Betalen met iDeal

Magister voor medewerkers en docenten