3 november: Schoolexamen 1 klas 4, rooster
18 november: Ouder-leerling-mentoravond klas 4
16:30 tot 21:30 uur.
Informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en reizen