24 - 28 november: Schoolexamen 1 voor leerlingen klas 3
24 - 28 november: Afname SAQI-test klas 1, 2 en 3 (over welbevinden, studiehouding, enz)
25 november: Studiedag voor het docententeam (leerlingen zijn deze dag lesvrij)
2 december: Inhalen gemiste SE's leerlingen klas 3 om 14:00 uur
Informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en reizen