23 september 19:00 uur kennismakingsavond ouders van leerlingen klas 3
23 september 20:00 uur kennismakingsavond ouders van leerlingen klas 4
24 t/m 26 september introductiedagen klas 1
30 september: klas 1 naar het fotomuseum
7 oktober studiedag docenteam, leerlingen vrij
8 oktober project klas 2, bezoek Den Haag
13 t/m 16 oktober Berlijnreis klas 3 (voor de thuisblijvers het Rotterdam/Berlijn-project)
-Informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en reizen