>
Eenacterfestival, een excellente prestatie!
Aanmeldingen voor het eerste jaar kunnen niet meer omgezet worden in een plaatsing op de TooropMavo. Dit is nog wel mogelijk op andere scholen binnen het LMC.
april: Oudertevredenheidonderzoek klas 3, link naar website
april-mei: Aanmelden voor Sport+programma, lees meer
april-mei-juni: Afronding examenjaar, brief
13-17 april: Cito 1, 2 en 3
16 april: Finale Toorop's got Talent
21 april: Aftekenen cijferlijst SE klas 4
23 en 24 april: Parijsreis voor de examenkandidaten
(examentraining voor de thuisblijvers)
11 mei: Opfrislessen voor de examankandidaten
12 mei: start CE (vak Frans om 13:30 uur)
Info betaling vrijwillige ouderbijdrage en reizen
Betalen met iDeal