-De TooropMavo is trots op haar eindexamen-kandidaten. Maar liefst 96 % is geslaagd!!!! Bekijk de foto's!
-Afronding schooljaar 2013-2014. Hier staan de foto’s (en filmpjes) klas 2 en klas 3
-Start schooljaar 2014-2015 (zie bijlage)
-Informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en reizen